Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Rada Nadzorcza Mościckiego Centrum Medycznego zaakceptowała strategię rozwoju spółki na najbliższe trzy lata. Według wizji placówka umacniać będzie swoją pozycję, jako ważnego ośrodka lecznictwa, stale rozwijającego liczbę i jakość usług, świadczonych z poszanowaniem potrzeb i godności pacjentów. Misją MCM jest udzielanie szerokiego zakresu najwyższej jakości świadczeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki senioralnej i długoterminowej oraz działań w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Do mocnych stron naszej spółki, zdiagnozowanych w wyniku badań ankietowych, zaliczone zostały wysokie kwalifikacje personelu oraz praktyka w pracy z osobami przewlekle chorymi i starszymi. Dobrze oceniona została lokalizacja z możliwością dojazdu autobusem, uzyskiwanie pozytywnych opinii pacjentów, zaawansowanie e-świadczeń zdrowotnych oraz sprawne wykonywanie świadczeń z zakresu medycyny pracy. Jak w przypadku większości placówek służby zdrowia podstawowe zagrożenie stanowi niedobór kadry lekarskiej, ale też spadek populacji na obszarze działania spółki.

Planowany rozwój opieki senioralnej i długoterminowej wynika z przewidywanego wzrostu potrzeb w tym obszarze, związanego ze starzeniem się społeczeństwa. Rozwój medycyny pracy jest związany z lokalizacją przy siedzibie Grupy Azoty, jednego z największych pracodawców regionu oraz z doświadczeniem, potwierdzonym liczbą 600 firm, których pracowników firma otacza opieką w tym zakresie.

Doskonalenie oferty ma się odbywać w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, poprzez rozwój liczby i zakresu usług w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, jak równie poradni specjalistycznych oraz diagnostyki. Spółka zamierza realizować świadczenia na jak najwyższym poziomie zgodnie z hasłem: postaw na zdrowie. Zakłada ono pewnego rodzaju aktywność odbiorców świadczeń i współdziałanie ze świadczeniodawcą.  W ramach działań informacyjnych MCM zamierza pomagać w zapobieganiu chorobom i pomagać w ich leczeniu poprzez promowanie informacji dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowego stylu życia.

Dostęp do kolejnych, istotnych usług elektronicznych spowoduje skrócenie czasu potrzebnego na uzyskania dostępu do ważnych informacji, dotyczących zdrowia pacjentów, a także na zmniejszenie kosztów dokumentacji. Wśród planowanych inwestycji znalazł się montaż instalacji fotowoltaicznej, który wpłynie na zmniejszenie kosztów energii oraz – w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania – kontynuacja rewitalizacji terenu przy budynku spółki.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content