Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Mościckie Centrum Medyczne w Tarnowie uprzejmie informuje, że brakowaniem objęta będzie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami tut. Przychodni w latach 1948-1995.

Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na pisemny wniosek złożony do dnia 22 grudnia 2016 roku w Rejestracji MCM, która czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 20:00.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) bez możliwości odtworzenia danych osobowych.
Podstawa prawna:

– art. 29 ust. 2 Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

– § 75 pkt.1  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 

Mościckie Centrum Medyczne

 z siedzibą w Tarnowie

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content