Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

druk

Program:

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji i przywitanie gości.
Pan Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa
Pani dr hab. inż. Jadwiga Laska, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.
10:15 – 10:50 Zagadnienia etyczne w opiece długoterminowej.
wykład: Krystyna Florek – Tarczoń, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
zespół panelowy: Marcin Mruk, Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Tarnowie;
Krystyna Florek – Tarczoń, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;
ks. Czesław Haus, Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie.
dyskusja
10:50 – 11:25 Problemy żywieniowe osób przewlekle chorych.
wykład: Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
zespół panelowy: Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie;
Małgorzata Gniadek, dietetyk, Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Tarnowie;
Urszula Mróz Dyrektor Hospicjum im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
dyskusja
11:25 – 12:00 Zagrożenia epidemiologiczne i profilaktyka w opiece instytucjonalnej i warunkach domowych.
wykład: Barbara Malinowska, NZOZ „MARO-MED” w Tarnowie
zespół panelowy: Barbara Malinowska, NZOZ Przychodnia „MARO-MED” w Tarnowie,
Dorota Garstka, Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Renata Michalik, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Tarnowie.
dyskusja
12:00 – 12:35 Zaburzenia psychiczne wieku starczego.
wykład: dr n. med. Janina Kokoszka – Paszkot, specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, PWSZ w Tarnowie;
zespół panelowy: dr n. med. Janina Kokoszka – Paszkot, specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach, PWSZ w Tarnowie;
dr Małgorzata Kołpa, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie;
Maria Kanior, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
dyskusja
12:35 – 12:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Marcin Mruk Kierownik Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Mościckim Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Tarnowie.
12:45 Poczęstunek

 

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content