Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Aktywni dla zdrowia realizatorem programu: „Rehabilitacja domowa osób chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia powodujące dysfunkcję narządu ruchu”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH  PROJEKTU pn. Tarnów- Nowe Spojrzenie” przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz środków budżetu państwa.

Realizacją projektu jest udzielanie świadczeń medycznych osobom niesamodzielnym w środowisku domowym przez doświadczony, wykwalifikowany personel. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób przewlekle chorych ze znacznie ograniczoną zdolnością poruszania się. Działania członków stowarzyszenia w głównej mierze skierowane są na realizację świadczeń rehabilitacyjnych w domu chorego. Udzielanie świadczeń w warunkach domowych poprzedzone jest wizytą lekarską, która ma na celu wykluczenie przeciwwskazań do ćwiczeń oraz określenie indywidualnego planu potrzeb pacjenta. Projekt obejmuje również pomoc psychologiczną i/lub pielęgniarską w zależności od indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej. W ten sposób pacjent i jego opiekunowie zostają objęci całościową, kompleksową opieką.

Liczba odbiorców – 25

Liczba świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych – 250

Liczba świadczeń z zakresu terapii psychologicznej w warunkach domowych – 6

Liczba z zakresu pielęgniarskiej edukacji zdrowotnej – 6

Liczba świadczeń z zakresu domowych wizyt lekarskich – 25

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content