Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Stowarzyszenie Aktywni dla zdrowia realizatorem programu: „Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH  PROGRAMU:

„Ograniczanie negatywnych skutków przewlekłych chorób narządu ruchu powodujących dysfunkcję narządu ruchu – rehabilitacja domowa osób obłożnie chorych na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia narządu ruchu”
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Tarnowa, kwota współfinansowania wynosi: 19 000 zł.

Realizacją projektu jest udzielanie świadczeń medycznych przez doświadczony, wykwalifikowany personel osobom niesamodzielnym w środowisku domowym. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób przewlekle i obłożnie chorych ze znacznie ograniczoną zdolnością poruszania się. Działania członków stowarzyszenia w głównej mierze skierowane są na realizację świadczeń rehabilitacyjnych w domu chorego. Udzielanie świadczeń w warunkach domowych poprzedzone jest wizytą lekarską, która ma na celu wykluczenie przeciwwskazań do ćwiczeń oraz określenie indywidualnego planu potrzeb pacjenta. Projekt obejmuje również pomoc psychologiczną i/lub pielęgniarską w zależności od indywidualnych potrzeb osoby niesamodzielnej. W ten sposób pacjent i jego opiekunowie zostają objęci całościową, kompleksową opieką.

Liczba odbiorców – 20

Liczba świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach domowych – 200

Liczba świadczeń z zakresu terapii psychologicznej w warunkach domowych – 5

Liczba z zakresu pielęgniarskiej edukacji zdrowotnej – 5

Liczba świadczeń z zakresu domowych wizyt lekarskich – 20

 

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content