Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Koncentracja na potrzebach pacjentów, pomiar skuteczności i efektywności pracy oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa. Ale też uporządkowanie obsługi i wzmocniony nadzór nad dokumentami. Takie zadania mają normy jakości w placówkach medycznych. Raport zewnętrznej jednostki audytującej potwierdził właśnie po raz kolejny zgodność systemu zarządzania jakością Mościckiego Centrum Medycznego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Ponadto potwierdzona została także zgodność systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001:2015 i rekomendowano wydanie nowego certyfikatu, ważnego na kolejne trzy lata.

Podczas akredytacji nie znaleziono żadnych niezgodności z obowiązującymi normami. Audytorzy sformułowali natomiast kilka pozytywnych spostrzeżeń. – Dotyczą one np. wysokiego poziomu zaangażowania kierownictwa spółki czy ocenionego wzorowo nadzoru nad dokumentacją systemową. Doceniona zostały działania profilaktyczno-edukacyjno-informatyczne w zakresie profilaktyki raka piersi pod hasłem „Siła Kobiety”. W obszarze polityki środowiskowej świetnie ocenione zostało zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na wszystkich dostępnych powierzchniach dachów przy finansowaniu  z własnych środków.  Pozwoli to na, założone wcześniej, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej – tłumaczy Izabela Scheffler, pełnomocnik MCM ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Dodaje ona, że wśród rekomendowanych rozwiązań znalazło się np. wprowadzenie Programu Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka.

Warto dodać, że korzyści płynące ze stosowania systemu zarządzania jakością w placówkach medycznych obejmują także nadzorowanie kosztów leczenia, realizację świadczeń na wysokim poziomie, uwidacznianym w analizie satysfakcji pacjenta czy też kształtowanie postaw personelu w tym wzrost zadowolenia z wykonywanej pracy.

Podczas audytu oceniano udzielanie świadczeń w zakresach: podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, diagnostyki medycznej, rehabilitacji, stomatologii, opieki psychiatrycznej i psychologicznej, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz z zakresu medycyny pracy.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content