Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Gratulujemy całej załodze Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej. Ich praca została doceniona poprzez publikację w ostatnim numerze Innowacyjnego startu, wydawnictwa Województwa Małopolskiego, poświęconego nowatorskim projektom w branży medycznej. Problem starzejącego się społeczeństwo w kontekście wyzwania dla branży związanego z wydłużaniem się długości życia zanalizowany został na przykładzie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, prowadzonego przez Mościckie Centrum Medyczne. Jak działa ZOL, jakie możliwości daje pacjentom i ich opiekunom, jaka jest przyszłość opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce? Na te pytania odpowiada Elżbieta Kurowska – kierownik Oddziału Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej.

Podkreśla ona m.in. jak ważna jest ścisła współpraca z koleżankami i kolegami ze struktury organizacyjno‑administracyjnej placówki. – Wychodzę z założenia, że tworzymy jeden zespół i wszyscy pracujemy na wspólny sukces.  Udało mi się stworzyć kompetentny, profesjonalny, odpowiedzialny ok. 60-osobowy zespół: lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, administrację i obsługę Oddziału. Opieramy się na partnerskich zasadach i okazywaniu wzajemnego szacunku. To ważne, bo praca jest trudna i wyczerpująca. Uważam, że kluczem dobrego prowadzenia Oddziału jest dobra komunikacja i odpowiednie podejście do współpracy z pracownikami.

Pani kierownik podkreśla też, że ogromną radością dla całej załogi było otrzymanie pozytywnego wyniku, bez uwag i zastrzeżeń, kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. – Każda pozytywna ocena dodaje nam siły, motywacji do dalszej pracy i realizacji kolejnych celów – podsumowuje Elżbieta Kurowska. Cały wywiad w formie elektronicznej można przeczytać tutaj: https://www.innowacyjnystart.pl/ludzie/358-opieka-nad-niesamodzielnymi-wyzwanie-na-najblizsze-lata

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content