Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Są świadczenia, których jakość systematycznie rośnie oraz takie, w których średnia ocen nieco spadła. Generalnie jednak Pacjenci Mościckiego Centrum Medycznego większość świadczeń oceniają na mocną czwórkę z plusem. Pandemia spowodowała nieznacznie obniżenie tych ocen, średnio w granicy dwóch dziesiątych punktu procentowego. Takie wnioski płyną z ostatniej analizy Ankiet satysfakcji Pacjenta, dokonanej  w spółce.

Personel lekarski pracujący w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zdobył najwyższe oceny  w zakresie kompetencji i kultury rozmowy z pacjentem. Nieznacznie słabiej – na 4,3 pkt – pacjenci ocenili przekazywanie zrozumiałych i wyczerpujących informacji. „Z ankiet wynika, że poprawić można przestrzeganie przez lekarzy ustalonych godzin pracy” – relacjonuje pełnomocnik MCM ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  Izabela Scheffler. Najlepiej ocenione zostały świadczenia POZ dla Dzieci.

Wysokie oceny zebrał Zakład Opiekuńczo-Lecznicy. Tutaj zazwyczaj rodziny Pacjentów chwaliły warunki sanitarno-higieniczne i możliwość kontaktu z rodziną, a także przekazywanie wyczerpujących informacji przez lekarzy. Uznanie zdobyła ponadto uprzejmość pielęgniarek.

Do mocnych stron MCM należy też – według Pacjentów korzystających ze świadczeń – Dział Fizjoterapii.  Wysokie noty zebrała ponadto działalność gabinetów zabiegowych. Jeśli chodzi o poradnie specjalistyczne personel pielęgniarski najlepiej oceniony został za kulturę rozmowy z pacjentem oraz przekazywanie zrozumiałych informacji. Pacjenci doceniają też możliwość identyfikowania personelu. Kilka nieco niższych ocen dotyczyło formalności związanych z rejestracją. Znakomicie oceniony został personel pielęgniarski w Poradni Położniczo-Ginekologicznej. Świadczenia realizowane przez pielęgniarki zdobyły najwyższe noty w Poradniach Dermatologicznej i Diabetologicznej. W tej ostatniej, jak również w Poradni Stomatologicznej, doceniona została także fachowość i uprzejmość lekarzy oraz ich zainteresowanie Pacjentem.

Starannie analizujemy wszystkie spostrzeżenia Pacjentów, ponieważ pracujemy po to, aby w jak największym stopniu spełniać ich oczekiwania. Wciąż czekamy także na opinie, które można przekazywać także przy wykorzystaniu internetu np. poprzez media społecznościowemówi prezes Mościckiego Centrum Medycznego Jan Musiał

Dodajmy, że ponieważ epidemia utrudniła przeprowadzenie badania satysfakcji w roku ubiegłym aktualne dane, pochodzące od blisko 600 Pacjentów, zostały porównane z tymi z  roku 2019.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content