Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

W ubiegłym roku lekarze wystawili w Polsce ponad 1,4 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Przełożyło się na 26 mln dni absencji chorobowej, o 10 % więcej niż rok wcześniej.  Do tej grupy chorobowej zaliczana jest m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, reakcje na ciężki stres. Przypomnijmy, że w Mościckim Centrum Medycznym działa finansowana przez NFZ Poradnia Psychologiczna oraz działająca na warunkach komercyjnych Poradnia Zdrowia Psychicznego. 

Mocno na nasze zdrowie psychiczne wpłynęła pandemia – głównie przez izolację społeczną. Covid był też pewnego rodzaju traumą, która spowodowała zespół stresu pourazowego. Często pracowaliśmy zdalnie bądź hybrydowo, co było kolejnym czynnikiem stresowym. Później wybuchła wojna w Ukrainie – powód do stresu.  W kolejnym etapie pojawiła się wysoka inflacja, recesja i rosnące koszty życia. A teraz doszła jeszcze wojna na Bliskim Wschodzie i niestabilna sytuacja geopolityczna. Powoduje to  zjawisko określane jako: perfect storm, czyli nagromadzenie zbyt wielu kryzysów w jednym pokoleniu. Może to także wpływać na wypalenie zawodowe, które w Polsce dotyka już 66 % pracowników.  Najbardziej wypalona jest branża odpowiedzialna za sprzedaż. Ale także branża technologiczna. Dane ZUS pokazują, że w ubiegłym roku najwięcej zwolnień niemal 478 tys. wystawiono z powodu reakcji na ciężki stres. Przyczyną ponad 250 tys. zwolnień były epizody depresyjne, a 246 tys.  zaburzenia lękowe.

Dodajmy, że Poradnia Psychologiczna MCM zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, reakcji na ciężki stres, zaburzeń osobowości i zachowania. Diagnozowanie pacjentów odbywa się na podstawie  przeprowadzanych wywiadów oraz testów diagnostycznych. Pomoc polega na udzieleniu porad i sesji terapeutycznych.

Natomiast Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela porad i leczy zaburzenia psychiatryczne, tj. schizofrenię, depresję, nerwicę, psychozę alkoholową, niedorozwój umysłowy, padaczkę czy organiczne zaburzenia psychiczne. Świadczenia z obszaru psychiatrii obejmują diagnostykę i leczenie zaburzeń u osób dorosłych, z wyłączeniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Świadczenia w Poradni udzielane są w ramach wizyt prywatnych oraz w ramach umów zawartych z prywatnymi ubezpieczycielami.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content