Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Lekarz POZ, którego pacjent wybrał, może uzyskać dostęp do informacji zawartych na Internetowym Koncie Pacjenta. W ten sposób można przekazać m.in. informacje o wystawionych receptach. Może się posłużyć informacjami z IKP, aby sprawdzić, jakie leki i w jakich dawkach ostatnio przyjmował pacjent.

Można upoważnić lekarza każdej specjalności i w każdej placówce do danych medycznych przez SMS. Wystarczy ustalić z nim zakres upoważnienia np. wgląd do recept. Potem lekarz prosi o ten dostęp w swoim systemie gabinetowym. Wówczas pacjent otrzyma SMS na numer telefonu, który jest wpisany w IKP. Po zalogowaniu się na IKP należy wybrać zakładkę „Moje konto”>> „Edytuj swoje dane” i wpisać numer telefonu. Następnie trzeba podać kod z SMS-a lekarzowi, żeby wpisał go do systemu i miał na tej podstawie wgląd na 24 godziny w historię recept.

Na Internetowym Koncie Pacjenta można udostępnić dowolnemu pracownikowi medycznemu, a nawet całej placówce medycznej, elektroniczną dokumentację medyczną (m.in. e-recepty, e-skierowania). Jak to zrobić? Trzeba zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, na górze z prawej strony znaleźć zakładkę „Uprawnienia” i kliknąć, wybrać „Udostępnij dane lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie”, kliknąć granatowy przycisk z napisem „Przyznaj dostęp”, zaznaczyć, komu przyznajemy dostęp, np. pracownikowi medycznemu (lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna), znaleźć właściwą osobę, wpisując jej imię, nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu), określić zakres i czas udostępniania danych medycznych i zatwierdzić. Co ważne, zawsze można cofnąć to upoważnienie albo zmienić jego zakres.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content