Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Uruchomienie elektronicznych zwolnień nie zmieniło prawa. Pracownik nadal jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności, a także o przewidywanym okresie jej trwania. Niedopełnienie obowiązku może być podstawą zwolnienia.

Przypomina o tym Dziennik Gazeta Prawna powołując się na rozporządzeniem w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Choć uruchomiono system elektronicznych zwolnień lekarskich, które z ZUS trafiają do pracodawców, pracownicy nie powinni zapominać o obowiązku informowania przełożonego o przyczynie nieobecności.

Spóźnienie może mieć przykre konsekwencje w postaci dyscyplinarnego zwolnienia. Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna obowiązki pracownika nadal reguluje rozporządzenie z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. W myśl jego zapisów zawiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności, a także przewidywanym okresie jej trwania powinno nastąpić nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content