Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Osoby chore na stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów oraz inne przewlekłe schorzenia powodujące dysfunkcję narządu ruchu. To grupa pacjentów, którzy skorzystają ze świadczeń  rehabilitacji domowej w ramach projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Aktywni dla zdrowia, działające przy Mościckim Centrum Medycznym.  To część projektu pn. Tarnów- Nowe Spojrzenie” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz środków budżetu państwa.

Stowarzyszenie Aktywni dla zdrowia w ramach swojej działalności statutowej realizuje działania na rzecz osób przewlekle chorych. Do tej grupy zalicza się 25 pacjentów, którzy będą mogli skorzystać ze świadczeń rehabilitacji domowej. Chodzi o osoby przewlekle chore ze znacznie ograniczoną zdolnością poruszania się, które ze specjalistycznych świadczeń mogą korzystać jedynie w domu. Celem projektu jest poprawa ich stanu zdrowia i jakości życia. Udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach domowych poprzedzone jest wizytą lekarską, która ma na celu wykluczenie przeciwwskazań do ćwiczeń oraz określenie indywidualnego planu potrzeb każdego pacjenta. Co ważne projekt obejmuje również pomoc psychologiczną oraz pielęgniarską, w zależności od indywidualnych potrzeb. W ten sposób pacjent i jego opiekunowie są objęci całościową, kompleksową opieką. W sumie zaplanowano udzielenie 250 świadczeń z zakresu rehabilitacji. Będą im towarzyszyć świadczenia terapii psychologicznej i pielęgniarskiej edukacji zdrowotnej, także udzielane z w zapleczu domowym.  

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content