Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje działania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa kobiet w wieku od 50 do 69 lat w programie zdrowotnym profilaktyki raka piersi poprzez działania informacyjno-edukacyjne i działania dotyczące edukacji prozdrowotnej. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

W ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety Panie w wieku 50-69 lat mogą skorzystać z :

  • bezpłatnych badań mammograficznych,
  • bezpłatnych porad informacyjnych prowadzonych przez technika elektroradiologii,
  • bezpłatnych szkoleń edukacyjno-informacyjnych obejmujących edukację prozdrowotną prowadzonych przez lekarza ginekologa/ położną,
  • w trakcie spotkań prowadzone są działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi z instruktażem na fantomie,
  • możliwości dofinansowania kosztów dojazdu na badania dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • możliwości transportu na badania pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu,
  • możliwości zwrotu kosztów opieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na czas wykonania badania mammograficznego.

W ramach programu profilaktyki raka piersi wykonywane są badania mammograficzne, które finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, dla kobiet w wieku 50-69 lat, które:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
  • otrzymały wskazanie na ponowne wykonanie mammografii po 12 miesiącach z powodu wystąpienia raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

Przed badaniem z każdą Panią, będzie przeprowadzony wywiad, wypełniona zostanie ankieta, która następnie zostanie wprowadzona do systemu informatycznego SIMP udostępnionego przez NFZ. Zostaną wykonane 4 zdjęcia mammograficzne opisane przez lekarza radiologa.

Mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS–CoV-2
i związanymi z tym ograniczeniami informujemy, iż wszystkie formy wsparcia w ramach projektu „Siła Kobiety” realizowane są przy zachowaniu podwyższonych środków bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników projektu przed zagrożeniem epidemiologicznym.  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą kontaktować się z Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 15, I Piętro, 33-101 Tarnów, telefonicznie 146 88 05 63 lub 882 663 380 lub elektronicznie silakobiety@mcm.net.pl.

Więcej informacji nt. projektu znajduję się na stronie internetowej https://www.mcm.net.pl/silakobiety

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content