Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Wrócił ważny obowiązek dla pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że 28 grudnia 2023 roku mija termin, w jakim należy wykonać obowiązkowe badania okresowe w pracy. Chodzi o badania odkładane z uwagi na przepisy covidowe.

Jak przypomina Inspekcja Pracy, na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszono obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników. Jednocześnie przedłużono ważność orzeczeń lekarskich, która upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., na okres nie dłuższy niż 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Przypomnijmy, że prężną Poradnię Medycyny Pracy, z którą współpracuje ponad 500 firm prowadzi Mościckie Centrum Medyczne.  Komplet badań wraz z konsultacjami lekarskimi ze wskazania lekarza medycyny pracy realizowany jest zazwyczaj w ciągu jednego dnia, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Mościckie Centrum Medyczne wykonuje badania: profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne. Są one dedykowane dla wielu grup zawodowych: kierowców, do prawa jazdy wszystkich kategorii (kat. A, B, C, D). W siedzibie spółki przeprowadzane są badania sędziów, prokuratorów, kuratorów i komorników. Procedurze diagnostycznej poddawani są tutaj: operatorzy wózków widłowych, operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego, a także osoby pracujące  na wysokości i narażone zawodowo na promieniowanie jonizujące. Spółka wykonuje także badania psychologiczne i  do celów sanitarno – epidemiologicznych. Z badań w zakresie medycyny pracy w MCM korzystają  też licencjonowani i kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej, zabezpieczenia technicznego oraz osoby starające o pozwolenie na broń lub chcące przedłużyć uprawnienia do posiadania takiego dokumentu. Spółka bada uczniów i studentów.

Badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, zawartej przez pracodawcę lub szkołę. Skierowanie na badania powinno zawierać dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik. Aby umówić się na badanie osoby, które otrzymały skierowanie  powinny zatelefonować pod nr 146 88 05 02. Można się także rejestrować osobiście w siedzibie spółki przy ul. Kwiatkowskiego 15 lub przez formularz elektroniczny na stronie spółki. Następnie należy się zgłosić w umówionym terminie do Rejestracji Medycyny Pracy, gabinet 217, piętro II, ze skierowaniem, dowodem osobistym oraz być na czczo w celu wykonania badań laboratoryjnych. W rejestracji pacjent otrzymuje kartę obiegową, na której znajdują się informacje, do jakiego lekarza specjalisty ma się zgłosić i jakie badania laboratoryjne oraz diagnostyczne ma wykonać.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content