Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert związanych z realizacją zadania informacyjno-promocyjnego polegającego na wydrukowaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjno- informacyjnych.

Zapytanie jest realizowane w ramach Projektu RPMP.08.06.02-12-0327/20-00 pn. „Siła Kobiety” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. E. Kwiatkowskiego 15
NIP: 9930651966

Przedmiotem zamówienia jest wydruk oraz dostawa do siedziby zamawiającego materiałów potrzebnych do działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej.

CPV: 22100000-1

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  • zaproszenia na badania wraz z kopertą – ilość 700 szt. koperta DL z nadrukiem, zaproszenie format A4
  • baner – ilość 5 szt. format 150×200 cm, oczkowany metalowymi oczkami

 

Ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć w wersji elektronicznej w terminie do 06.07.2022 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: agnieszka.czapiga@mcm.net.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

CategoryKonkursy Ofert

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content