Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne potwierdziło najwyższą jakość świadczonych usług, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Świadczą o tym otrzymane po raz kolejny pozytywne rekomendacje jednostki certyfikacyjnej DNV. Potwierdziły one zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania środowiskowego z normą ISO 14001:2015.

Certyfikacją została objęta  podstawowa opieka zdrowotna , nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, diagnostyka medyczna, rehabilitacja, stomatologia, opieka psychiatryczna i  psychologiczna, świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze realizowane w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, opieka hospicyjna i paliatywna oraz medycyna pracy.

Audytorzy sformułowali kilka spostrzeżeń. Znalazło się wśród nich podkreślenie wzorowego przygotowania systemu informatycznego do obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej. – To rozwiązanie wygodne dla Pacjentów. Niezależnie od miejsca pobytu mogą oni szybko, po otrzymaniu specjalnego kodu ,uzyskać  możliwość dostępu do danych o historii choroby – tłumaczy prezes Mościckiego Centrum Medycznego Jan Musiał.  

Audyt został przeprowadzony  przez zewnętrznych audytorów i dotyczył praktyk zarządzania, zarówno świadczeń finansowanych przez NFZ, jak i udzielanych na zasadach komercyjnych. Weryfikacja panujących standardów objęła sprawdzenie procesów stałego doskonalenia pracy spółki, relacji z dostawcami, zarządzania zasobami ludzkimi i szkoleniami. Sprawdzano także sposób eliminowania zdarzeń niepożądanych oraz zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi, właściwego nadzoru nad aparaturą i zmierzające w kierunku poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

– Co najważniejsze nie stwierdzono niezgodności, a jedynie obserwacje dotyczące doskonalenia funkcjonujących procesów – relacjonuje pełnomocnik MCM ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Izabela Scheffler. – Certyfikat ułatwia relacje w kontaktach z kontrahentami czy współpracownikami spółki, przede wszystkim jednak służy zwiększeniu zadowolenia Pacjentów, bo im podporządkowana jest nasza praca – podsumowuje prezes Musiał.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content