Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom tego kraju, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji. Aby usprawnić udzielanie świadczeń w Mościckim Centrum Medycznym utworzono funkcję asystenta do spraw pacjentów z Ukrainy. Z osobą tą Pacjenci Mościckiego Centrum Medycznego mogą się kontaktować w dni robocze godzinach od 7:00 do 20:00.

Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia do świadczeń mają prawo obywatele Ukrainy oraz ich najbliższe rodziny, którzy przybyli do Polski od 24 lutego. Przysługuje im prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielonych na analogicznych zasadach jak osobom ubezpieczonym w Polsce, z wyjątkiem leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej i prawa do leczenia za granicą. Mogą także zaszczepić się bezpłatnie przeciwko COVID-19, jak również skorzystać z testów w kierunku koronawirusa. Szczegóły dotyczące udzielanych świadczeń można uzyskać w rozmowie z asystentem.

Warto dodać, że uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy obywatel Ukrainy straci, gdy wyjedzie z Polski na dłużej, niż miesiąc.

—-

Узгодження пільг для біженців

Закон про допомогу громадянам України надає право на медичні пільги, відшкодування витрат на ліки та постачання медичних виробів громадянам цієї країни, які прибули до Польщі через агресію Росії. З метою покращення надання послуг у Мосціцькому Mедичному центрі створено функцію асистента для пацієнтів з України. Пацієнти Медичного центру Мосціцьких можуть зв’язатися з цією особою з 7:00 до 20:00 за номером.

За інформацією Національного фонду охорони здоров’я, право на пільги мають громадяни України та їхні родичі, які прибули до Польщі з 24 лютого. Вони мають право на медичні послуги на тих самих умовах, що й застраховані в Польщі, за винятком санаторно-курортного лікування, санаторно-курортної реабілітації та права на лікування за кордоном. Вони також можуть безкоштовно зробити щеплення від COVID-19, а також тестування на коронавірус. Детальну інформацію про надані переваги можна отримати, розмовляючи з помічником.

Варто додати, що право на медичні пільги за спеціальним законом громадяни України втратять, якщо виїдуть з Польщі більше ніж на місяць.

 

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content