Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. informuje, iż z dniem 31.06.2021 r. zakończyło realizację projektu pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.02.03-12-0463/17 w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wykazuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres 36 miesięcy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym pod numerem telefonu 14 6880523.

CategoryZOL-AKTUALNOSCI

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content