Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, realizuje działania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa kobiet w wieku od 50 do 69 lat w programie zdrowotnym profilaktyki raka piersi poprzez działania informacyjno-edukacyjne i działania dotyczące edukacji prozdrowotnej. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

W dniu 14 czerwca 2021 r. odbyło się w Kole Gospodyń Wiejskich w Pleśnej pierwsze spotkanie poświęcone znaczeniu profilaktyki raka piersi oraz omówione zostały korzyści wynikające z badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat. Prowadzone były również działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi z instruktażem na fantomie z guzkami, w celu motywowania kobiety do częstszej samokontroli piersi i wykonywania regularnych badań mammograficznych. Uczestniczki otrzymały drobne upominki oraz świadectwo uczestnictwa w spotkaniu.

Więcej informacji nt. projektu znajduję się na stronie internetowej https://www.mcm.net.pl/silakobiety.  W celu umówienia spotkania w zakładzie pracy prosimy o kontakt  na adres mailowy:  klaudia.majorek@mcm.net.pl   bądź pod nr tel. 14 68 80 518

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content