Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje działania profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi pn. SIŁA KOBIETY. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMP.08.0602-12-0327/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa kobiet w wieku od 50 do 69 lat w programie zdrowotnym profilaktyki raka piersi poprzez działania informacyjno-edukacyjne i działania dotyczące edukacji prozdrowotnej.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • otrzymały wskazanie na ponowne wykonanie mammografii po 12 miesiącach z powodu wystąpienia raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

W ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety możesz skorzystać z :

 • bezpłatnych porad informacyjnych prowadzonych przez technika elektroradiologii,
 • bezpłatnych szkoleń edukacyjno-informacyjnych obejmujących edukację prozdrowotną prowadzonych przez lekarza ginekologa/ położną,
 • w trakcie spotkań prowadzone są działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi z instruktażem na fantomie,
 • możliwości dofinansowania kosztów dojazdu na badania dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności,
 • możliwości transportu na badania pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu,
 • możliwości zwrotu kosztów opieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na czas wykonania badania mammograficznego.

W ramach projektu profilaktyki raka piersi wykonywane są badania mammograficzne, które finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed badaniem z każdą Panią, będzie przeprowadzony wywiad, wypełniona zostanie ankieta, która następnie zostanie wprowadzona do systemu informatycznego SIMP udostępnionego przez NFZ. Zostaną wykonane 4 zdjęcia mammograficzne opisane przez lekarza radiologa.

Wartość projektu: 840 036,25

Wkład Europejskich Funduszy Społecznych: 546 038,25

Wkład własny: 293 998,00

Szczegółowe informacje pod nr tel. 14 68 80 563/882 663 380, e-mail: silakobiety@mcm.net.pl lub w Rejestracji Pracowni Mammograficznej Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów.

Działania projektu

Spotkania grupowe

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. organizuje bezpłatne spotkania edukacyjno-informacyjne dla kobiet. Szkolenia realizowane są w formie wykładu oraz działań edukacyjnych w zakresie samobadania piersi na specjalistycznym fantomie medycznym służącym do diagnostyki nowotworowej. Spotkania organizowane są w podmiotach medycznych, zakładach pracy, podczas różnego typu wydarzeń, spotkań, stowarzyszeń, organizacji.

Szkolenia trwają 4 godziny w grupach ok. 15 osobowych, które prowadzone są przez lekarza ginekologa/położną oraz technika elektroradiologii. W trakcie spotkania kobiety dowiadują się jakie badania profilaktyczne wykonywać, co robić, aby ustrzec się przez nowotworem raka piersi, jakie korzyści wynikają z regularnego badania piersi, jak przygotować się do mammografii, jak samodzielnie, palpacyjnie badać piersi i obserwować własne ciało.

Każdy uczestnik spotkania otrzyma ulotkę informującą o zasadach realizacji projektu w ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety oraz broszurkę informacyjno-edukacyjną na temat zagrożeń nowotworowych, znaczenia profilaktyki i badań oraz co należy zrobić w sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów.

Więcej informacji na stronie www.mcm.net.pl/silakobiety

Informacje – Zgłoszenia

tel. 146 88 05 18

e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

Spotkania indywidualne

W ramach profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety organizowane są w Mościckim Centrum Medycznym spotkania indywidualne prowadzone przez lekarza ginekologa, położną lub technika elektoradiologii.

Spotkania edukacyjno-informacyjne prowadzone przez lekarza ginekologa lub położną poświęcone znaczeniu profilaktyki raka piersi i korzyści z wykonywania badań mammograficznych. Prowadzone są również działania edukacyjne w zakresie samobadania piersi przez pacjentki na fantomie medycznym służącym do diagnostyki nowotworowej.

Spotkania informacyjne podczas, których technik elektroradiologii przekazuje informacje o działaniach edukacyjno-informacyjnych w ramach programu profilaktyki raka piersi pn. Siła Kobiety.

Informacje – Zgłoszenia

tel. 146 88 05 63/ e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

Rejestracja Pracowni Mammograficznej piętro I

Spotkania dla lekarzy POZ

Mościckie Centrum Medyczne organizuje spotkania edukacyjno-informacyjne dla lekarzy POZ. Realizacja zadania doprowadzić ma do zwiększenia poziomu uczestnictwa kobiet w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych. Spotkania trwają 2 godziny i prowadzone są przez lekarza ginekologa lub położną oraz technika wykonującego mammografię. Dodatkowo technik elektroradiologii przekazuje informacje o programie zdrowotnym pn. Siła Kobiety.

Podczas spotkania dla personelu medycznego POZ poruszane będą kwestie dotyczące: budowania świadomości społecznej oraz kompetencji zdrowotnych w zakresie zapobiegania nowotworom złośliwym, w tym raka piersi, instruktażu samobadania piersi na specjalistycznym fantomie medycznym służącym do diagnostyki nowotworowej, zwiększenia zaangażowania lekarzy POZ do wspólnego mobilizowania kobiet do wykonywania badań mammograficznych, promowanie zdrowego stylu życia, dotarcia z informacją o programie i jego korzyściach do potencjalnych odbiorców programu.

Informacje – Zgłoszenia

tel. 146 88 05 18/ e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

Badania mammograficzne

W ramach projektu profilaktyki raka piersi wykonywane są badania mammograficzne finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, dla kobiet w wieku 50-69 lat, które:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy,
 • otrzymały wskazanie na ponowne wykonanie mammografii po 12 miesiącach z powodu wystąpienia raka piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2

Główne czynniki ryzyka raka piersi:

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

Przygotowanie do badania mammograficznego:

 • Nie zaleca się stosowania bezpośrednio przed badaniem dezodorantów, perfumów, balsamów czy kremów w okolicy pach i klatki piersiowej,
 • Kobietom miesiączkującym zaleca się wykonanie badania między 5-10 dniem cyklu,
 • Kobiety po menopauzie mogą wykonać badanie w dowolnym dniu,
 • Najwygodniej jest zgłosić się na badanie w ubraniu dwuczęściowym, ze względu na konieczność rozebrania się od pasa w górę,
 • Zabrania ze sobą wcześniej wykonanych badań (jeśli były wykonane),
 • Zabrania ze sobą dowodu osobistego.

Przed badaniem z każdą Panią, będzie przeprowadzony wywiad, wypełniona zostanie ankieta, która następnie zostanie wprowadzona do systemu informatycznego SIMP udostępnionego przez NFZ. Zostaną wykonane 4 zdjęcia mammograficzne opisane przez lekarza radiologa.

Wynik badania zostanie wydany pacjentce w ciągu 15 dni roboczych od wykonania badania.

Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w badaniu zobowiązana jest do złożenia oświadczenia w Rejestracji Pracowni Mammograficznej Mościckiego Centrum Medycznego piętro I, drogą email: silakobiety@mcm.net.pl, mms na nr tel. 882-663-380 lub wysłanie za pośrednictwem poczty.

Wzór formularza dostępny również na stronie internetowej oraz w Rejestracji Pracowni Mammograficznej, Poradni Położniczo-Ginekologicznej, Położnej POZ, Rejestracji Medycyny Pracy.

Więcej informacji na stronie www.mcm.net.pl/silakobiety lub pod nr tel. 14 68 80 563/882-663-380

Dodatkowe udogodnienia dla uczestniczek projektu w dostępie do badań:

 • możliwość dofinansowania kosztów dojazdu na badania i z powrotem dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności,
 • możliwość transportu na badania pacjentek z dysfunkcją narządu ruchu,
 • możliwość zwrotu kosztów opieki nad osobą potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na czas wykonania badania mammograficznego.

Kontakt

Biuro projektu

Projekt pn. Siła Kobiety

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 13, 33-101 Tarnów

tel. 146 88 05 18

e-mail: silakobiety@mcm.net.pl

Informacje – Zgłoszenia

Spotkania grupowe

Spotkania dla lekarzy POZ

tel. 146 88 05 18

Spotkania indywidualne

Badania mammograficzne

Dofinansowanie dojazdu na badania

tel. 146 88 05 63

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content