Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Od 1 października w Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. przyjmuje położna POZ, która sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem, poprzez:

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
  • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
  • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
  • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
  • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy,
  • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Aby skorzystać ze świadczeń Położnej POZ należy złożyć deklarację wyboru położnej POZ.
W Mościckim Centrum Medycznym sp. z o.o. deklarację wyboru POŁOŻNEJ POZ można składać do:

– poł. Aniceta Niemiec
– poł. Grażyna Jakubowska

Wzór DEKLARACJI WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dostępny w Rejestracji oraz na stronie Mościckiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Aby skorzystać ze świadczeń położnej POZ prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 14 68 80 584 / 14 68 80 510.

Załącznik do pobrania:
Deklaracja wyboru położnej POZ

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content