Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

 

Kolorowa fotografia. Para seniorów na tle piaszczytej plaży

19 lipca weszły w życie nowe regulacje dotyczące kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. O czym musisz wiedzieć, jeśli chcesz skorzystać z sanatorium na NFZ?
Karty odkrywa Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Jakie zmiany przewidziano w najnowszej wersji przepisów o sanatoriach?

Najważniejsze dotyczą okresu, po którym ponownie będziemy mogli starać się o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lekarz wystawi je najwcześniej po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia. Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że to rozwiązanie skróci kolejki oczekujących na wyjazd do sanatorium. Co roku wpływa do nas średnio 400 tys. skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Zdarza się, że pacjenci zaledwie po kilku dniach od powrotu składają kolejne skierowanie.Inną, ważną zmianą jest termin, w którym musimy dostarczyć skierowanie do oddziału NFZ. Według nowych przepisów będziemy mieć na to 30 dni. Po tym czasie skierowanie straci ważność.

Jak krok po kroku wyglądają starania o wyjazd do sanatorium w ramach NFZ?

Droga do sanatorium rozpoczyna się u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. To on ocenia nasz stan zdrowia na podstawie wyników badań i wywiadu. Na podstawie tych danych lekarz decyduje, czy możemy udać się do sanatorium. Wypisuje skierowanie, które następnie przekazujemy do oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowanym przez NFZ?

Aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych (jeśli były wykonywane), karty informacyjne ze szpitali (w przypadku hospitalizacji) oraz skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdy mamy już zebrany niezbędny komplet dokumentów – dokąd je kierujemy i którą drogą: osobiście, pocztą?

Skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przekazujemy do oddziału NFZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Możemy wysłać je również pocztą. W oddziale NFZ skierowanie jest rejestrowane. Następnie lekarz specjalista (w oddziale NFZ), na podstawie zgromadzonej przez nas dokumentacji medycznej, ocenia celowość leczenia. Jeśli uzna skierowanie za zasadne, w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ dostaniemy pismo, z którego dowiemy się, na jakie leczenie uzdrowiskowe zostaliśmy zakwalifikowani. W przypadku negatywnej decyzji lekarza specjalisty, NFZ również powiadomi nas o tym pismem, w którym uzasadni przyczyny odmowy.

Czy możemy sprawdzić – a jeśli tak to w jaki sposób – kiedy możemy oczekiwać wyjazdu?

Warto zapamiętać adres: skierowania.nfz.gov.pl.To prosta w obsłudze wyszukiwarka skierowań, którą można znaleźć na stronach internetowych oddziałów NFZ oraz centrali Funduszu.  Żeby z niej skorzystać potrzebujemy numeru skierowania. Nadaje go oddział NFZ, a informacje o nim dostaniemy pocztą. Wystarczy wpisać numer skierowania i datę urodzenia. Po chwili dowiemy się, czy zostaliśmy zakwalifikowani na leczenie uzdrowiskowe. Jeśli tak, to wyszukiwarka poda nam, w zależności od etapu procedowania skierowania, m.in.: orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących,  termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres.

Czasem zdarzają się sytuacje, gdy z ważnych powodów nie możemy skorzystać z przydzielonego nam sanatorium, np. choroba, wypadek, sprawy rodzinne. W jaki sposób możemy prosić o przełożenie tego terminu, tak aby nie stracić ewentualnego przyjazdu do sanatorium?

W przypadku kiedy z ważnych powodów nie możemy wyjechać do wyznaczonego sanatorium w ustalonym terminie, powinniśmy jak najszybciej zwrócić potwierdzone skierowanie do oddziału NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania koniecznie dołączamy pisemne uzasadnienie, w którym wskazujemy powody braku możliwości realizacji skierowania i dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Ten komplet dokumentów dostarczamy przed datą rozpoczęcia turnusu. Nasze wyjaśnienia zweryfikuje oddział NFZ. Jeśli uzna je za przekonujące, wyznaczy nowy termin pobytu w sanatorium.

 
CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content