Mościckie Centrum Medyczne serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z Tarnowa do udziału
w Programie zdrowotnym dotyczącym profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2018 roku. Szczepienia obejmują dzieci do lat 3 urodzone w latach 2015 – 2016 zameldowane w Tarnowie z wyjątkiem dzieci urodzonych po 1 stycznia 2017 roku zadeklarowanych do Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Mościckim Centrum Medycznym. Program będzie realizowany do 23 listopada 2018 roku lub do wyczerpania szczepionek.

Kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka. W dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

Serdecznie zapraszamy

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania

Skip to content