stom-2W Mościckim Centrum Medycznym z dniem 28 grudnia 2015 roku rozpoczyna działalność Stomatologiczna Pomoc Doraźna, finansowana przez NFZ. Pacjenci przyjmowani będą w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.

Świadczenia skierowane są do Pacjentów, w przypadku wystąpienia:

• nagłego, ostrego bólu zęba występującego szczególnie nocą,
• obrzęku twarzy,
• urazu twarzy (złamanie zęba),
• krwawienia występującego w obrębie jamy ustnej.

Zakres świadczeń stomatologicznych w ramach pomocy doraźnej nie obejmuje usług leczenia zachowawczego, takich jak zakładanie wypełnienia, dokonywanie mnogich ekstrakcji, higienizacja.

Świadczenia udzielane będą:

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 19 do 7 rano dnia następnego,
• w soboty, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy – przez 24 godziny na dobę

Nasza Placówka jest jedyną w Tarnowie, realizującą usługi w zakresie doraźnej pomocy stomatologicznej.

Tel. : (14) 688 05 84