plakat2MCM zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań w zakresie profilaktycznych programów zdrowotnych. W ramach kontraktu z NFZ placówka prowadzić będzie program zdrowotny w zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstotliwości nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi 4,4% nowotworów u kobiet. Rocznie ok. 1 730 kobiet umiera z tego powodu.

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
– które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat
– obciążonych czynnikami ryzyka, które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Celem realizacji programu jest zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej. W szczególności poprzez wykrywanie stanów przed rakowych oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:

– infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV),
– wiek (zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem, szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia),
– wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,
– duża liczba partnerów seksualnych,
– duża liczba porodów,
– niski status społeczny i ekonomiczny,
– palenie papierosów,
– stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,
– partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV (ryzyko zachorowania wzrasta 20-krotnie).

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

Przygotowanie do badania

Optymalnym okresem dla pobrania materiału cytologicznego jest termin pomiędzy 10 a 20 dniem cyklu

– na minimum dobę przed badaniem należy powstrzymać się od współżycia seksualnego
– przez kilka dni przed badaniem nie należy stosować leków dopochwowych ani przeprowadzać zabiegów leczniczych na pochwie i szyjce macicy
– cytologia może być wykonana co najmniej jeden dzień po badaniu ginekologicznym czy USG dopochwowym
– pobranie wymazu na badanie cytologiczne winno nastąpić min. 2 – 3 dni po zakończeniu krwawienia miesiączkowego
– nie wykonuje się badania cytologicznego w czasie trwania czynnej infekcji dróg rodnych z towarzyszącymi jej upławami

ZRÓB PIERWSZY KROK! SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

Na badanie cytologiczne można się zarejestrować:

– w Poradni Położniczo-Ginekologicznej pod numerem tel.: (14) 688 05 10
– w Rejestracji Ogólnej pod numerem telefonu (14) 688 05 50, (14) 688 05 50
– osobiście w Mościckim Centrum Medycznym przy ul. Kwiatkowskiego 15

Realizatorem programu jest Narodowy Fundusz Zdrowia