Open/Close Menu Zdrowie to podstawa !

Wyższa skuteczność leczenia, poprawa bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów.  Takie według Ministerstwa Zdrowia będą skutki przyjęcia nowej Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, którą właśnie podpisał prezydent.  Zdaniem resortu to jedna z kluczowych ustaw, która ma poprawić jakość leczenia.

Celem nowych uregulowań jest wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany uregulują kwestie jakości opieki nad pacjentami. Poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia ma następować dzięki systematycznej ocenie klinicznych wskaźników jakości. Poprawa bezpieczeństwa i satysfakcji pacjenta ma być związana z rejestrowaniem i szczegółowym monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Wszystkie te działania mają skutkować uzyskaniem porównywalności podmiotów, udzielających świadczeń pod względem jakości i skuteczności oferowanej opieki.

Ustawa wprowadza: wymóg uzyskania autoryzacji przez wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą, które udzielają świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia; wymóg posiadania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa oraz dookreślenie zasad tworzenia i finansowania rejestrów medycznych. Zmienia się także zasady akredytacji podmiotów leczniczych. Projekty standardów akredytacyjnych i ich aktualizację opracowywać będzie Rada Akredytacyjna.

Przypomnijmy, że Mościckie Centrum Medyczne posiada wewnętrzny system badania satysfakcji pacjentów. Ponadto system zarządzania spółki jest zgodny w zakresie jakości z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015, a także z systemem zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015.

CategoryAktualności

2016 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania
Polityka Prywatności

Skip to content