MOŚCICKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów
 

 

REJESTRACJA

(14) 688 05 50
(14) 688 05 51
więcej…

PRYWATNI UBEZPIECZYCIELE

(14) 688 05 85

SEKRETARIAT

tel.: (14) 688 05 11
fax: (14) 688 05 11
e-mail: mcm@mcm.net.pl
web: www.mcm.net.pl

REGON: 851664020
NIP: 993-06-51-966

KRS: 0000451215
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 13 273 500 zł (w całości opłacony)

POZOSTAŁE

 • Poradnie specjalistyczne → kontakt telefoniczny

  Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna(14) 688 05 03
  Dermatologiczna(14) 688 05 65
  Diabetologiczna(14) 688 05 32
  Dietetyk(14) 688 05 43
  Medycyna sportowa(14) 688 05 51
  Położniczo-Ginekologiczna(14) 688 05 10
  Psychologiczna(14) 688 05 41
  Pulmonologiczna(14) 688 05 06
  Rehabilitacyjna(14) 688 05 04
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy → kontakt telefoniczny

  Dyżurka pielęgniarska(14) 688 05 24
  Dyżurka lekarska(14) 688 05 22
  Koordynator pielęgniarek(14) 688 05 23
  Kierownik(14) 688 05 21
 • Administracja → kontakt telefoniczny

  Sekretariat
  Prezes Zarządu
  Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Inwestycyjnych
  (14) 688 05 11
  Dział Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń Usług Medycznych(14) 688 05 18
  Administrator Budynku
  Główna księgowa(14) 688 05 15
  Księgowość(14) 688 05 19
  Kadry(14) 688 05 16
  Zaopatrzenie(14) 688 05 17

Lokalizacja na mapie